5 Alıntı: Alparslan (Doğunun ve Batının Büyük Sultanı)

  1. Girdap

mustafa alican - alparslan - tarihdar.com

''Alparslan'ın dünyaya geldiği 1029 yılından Selçuklu Devleti'nin kurulduğu 1040 yılına kadar geçen zaman diliminin, aile açısından en zor dönem olduğu biliyoruz. Maverâünnehir bölgesinin tamamına kontrol etme çabası içerisinde olan Karahanlılar ile Horasan'a hükmeden Gazneliler arasında sıkışıp kalmışlardı.''


  2. Selçukluların'ın Çağı

6 Alıntı: Alparslan (Doğunun ve Batının Büyük Sultanı)


"Selçuklular, 1040 senesinin Mayıs ayında, Dandanakan civarında Gaznelilere son darbeyi vurdular. Kendilerini yok etmeye gelen büyük bir ordu, Çağrı Bey'in askerî yetenekleri ve üstün savaş stratejisi ile yok olmuş, böylece tarihe yeni bir dönem, Selçuklu çağı başlamıştı."  3. Ateşten Gömlek

5 Alıntı: Alparslan (Doğunun ve Batının Büyük Sultanı)


"Babasını Merv'deki edebî istiratgâhına defneden Alparslan Horasan Meliki olarak onun makamına geçmiş, sadece makamını değil aynı zamanda ideallerini de devraldığı Çağrı Bey'in tahtına oturmuş, ateşten gömleği üstüne geçirmişti."


  4. Hazırlık

5 Alıntı: Alparslan (Doğunun ve Batının Büyük Sultanı)


''Sultan, atının kulanlarını sıktı., kuyruğunu sıkıca bağladı. Bu hareket eski Türk töresine göre, düşmana asla sırt dönmeyeceği, mücadeleden payına ölümde düşse onu büyük bir hoşnutluk ve esenlik içinde kucaklayacağı anlamına geliyordu. Aynı zamanda elindeki ok ve yayı bırakmış, yakın muhabere silahları olan kılıç ve topuzunu kuşanmıştı.''


  5. Zafer

Selahaddin Eyyübi'nin Nizari İsmaililerle Münasebetleri

"Müslümanların ilk kez bir Bizans imparatoru esir aldıkları bir zafer olan Malazgirt, daha önce benzeri görülmemiş bir zaferdi ve İslâm dünyasındaki herkes de bunun farkındaydı."Yorum yazın

Daha yeni Daha eski