7 Kısımda Baybars'ın Anadolu Zaferi

1. Uzun bir süreden beri Anadolu ricalarının yoğun ısrarları üzerine Memlûk Sultanı, Anadolu üzerine sefer kararı alarak 20 Ramazan 675/25 Şubat 1277 tarihinde Emir Şemseddin Aksungur’u 5.000 süvari ile oğlu Melik Said’in yanına bıraktı. Kendisi de yanına aldığı Zeyneddin Ahmed ve bütün inşa kâtipleriyle beraber Kahire’nin dışında yer alan Bürket’ül-Cübe’ye çıktı ve oradan da Kadı İzzeddin ile divan şahidi Kadı Şemseddin’i alarak harekete geçti.


7 Kısımda Baybars'ın Anadolu Zaferi
2. 7 Zilkade 675/12 Nisan’da da Akça Derbend’e geldi. Sultan ve askerler burada sağanak yağmur altında geçide yakın bir yerde gecelediler ve burayı geçtikten sonra ordunun içerisindeki bir kısım askerler dağılarak keşif seferine çıktılar. Bu kuvvetlerin bir kısmının üstüne Emir Şemseddin Sungur kumandan tayin edildi. Emir Şemseddin, 9 Zilkade 675/14 Nisan günü Giray Noyan kumandasında yaklaşık 3.000 Moğol askerinin ilerlediğini haber aldı ve bunun üzerine onları karşılayıp kendilerini mağlup ederek çoğunu öldürüp bir kısmını da esir aldı.


7 Kısımda Baybars'ın Anadolu Zaferi
7 Kısımda Baybars'ın Anadolu Zaferi3. Sultan Baybars’a Memlûk askerinin Moğollara galebe çaldığı sıralarda, Tatavun kumandasındaki Moğol askerleri ile Pervane kumandasındaki Selçuklu askerlerinin Ceyhan Nehri üzerinde olup, kendilerine yaklaşmış oldukları bilgisi haber edildi. Sultan Baybars, askerleriyle birlikte dağın tepesine vardıklarında Moğolların on bir tabur halinde mevki aldıklarını gördü. Her bir tabur 1000 kişiden fazla olup bunları Tatavun ve Toku Noyan yönetmekteydi. Moğolların sağ kolu Memlûk ordusunu sol koluna şiddetli bir şekilde yüklenince Sultan Baybars, en iyi askerlerine bunları arkalarından vurmalarını emrettiği gibi kendisi de oraya döndü. Moğollar her ne kadar azimle savaştılarsa da mağlup olup çoğu kılıçtan geçirildiler.


4. Sultan Baybars, galip geldikten sonra, Emir Şemseddin Sungur Aşkar ve bir kısım askeri Moğollardan kaçanları kovalamak ve Kayseri’ye girmek üzere görevlendirdi. Onun eline bu şehir ahalisinin emânda olduklarını ve çarşı, pazarlar açılıp Memlûk Sultanının parasıyla alışveriş edilmesini bildiren bir mektup verdi.


5. Memlûk Sultanı, 15 Zilkade/20 Nisan Çarşamba günü, Kayseri’ye yakın bir köyde konakladıktan sonra askerlerine güzelce giyinmelerini ve hazırlanmalarını emretti. Öte yandan Kayseri halkı tarafından Memlûk Sultanı için Keyhusreva denilen ovada çadırlar hazırlamıştı.,


7 Kısımda Baybars'ın Anadolu Zaferi


6. Sultan, atından inerek kendisi için hazırlanmış olan otağa çıktı. Selçuklu geleneğine göre saltanat otağının olduğu yerin önünde nevbet çalındı. Sultan mahşeri kalabalığın otağa doğru yaklaşmasını emretti ve kendisini görmelerine izin verdi. Halk, oyunlar ve şarkılarla bu kurtuluş gününü kutluyor, eğlenceler ve şenlikler yapıyordu. Otağa eğlendiriciler gelmişti. Fakat Sultan, bunu kabul etmeyerek “ gidiniz ve istediğinizi başka yerde elde ediniz. Bu iş burada yapılmaz. Burası türkü söylenecek yer değildir. Bilakis burası hiçbir şeye ihtiyaç duyulmayan bir yerdir” emrini verdi. Daha sonra Sultan, ihsanlarda bulundu ve her mevkiye birini tayin ederek, Emir Seyfeddin Çalış’ı da kendi naibi yaptı.


7. Memlûk askerleri Kayseri’de bütün ihtiyaçlarını ve hayvanlarının yemini kendi paraları ile satın almaktaydılar. Sultan, bunu sıkı sıkı askerlerine tembihlemiş ve bu münasebetle Anadolu halkına “Ben memleketi yağmaya değil sahibini-Selçuklu Sultanını Moğolların esaretinden kurtarmaya geldim” diyordu. Sultan, Kayseri’de Selçuklu tahtına çıktıktan sonra, kendi devletinin beldelerine fetihnameler gönderip müjde haberini verdi ve bunda “ mel’un Moğolları yendik ve Anadolu’yu bir günde aldık” ifadesini kullandı.Kaynaklar

Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 2004
İbn Abdüz’zahir, Muhyeddin, Risale(Rıhle-Gazavatname), Çev. Faruk Sümer,“Yabanlu Pazarı”, TDA, S.37, İstanbul 1985,s.64–95.
Şeşen, Ramazan, Sultan Baybars ve Devri, İstanbul 2009. 
MEMLÛK SULTANI I.BAYBARS’IN 1277 YILINDAKİ ANADOLU SEFERİ İbrahim GÜNEŞ

Yorum yazın

Daha yeni Daha eski