Emir Timur Hakkında 6 Önemli Bilgi

 

  • 8 Nisan 1336, on iki hayvanlı Türk takvimine göre Sıçan yılında Keş (Şehrisebz) yakınlarındaki Hoca Ilgar köyünde doğdu. Babası yöredeki Barlas kabilesinin emîri Turagay, annesi Tekina Hatun’dur.[1]

  • Gürganî isminin ona verilmesi, Mir Hüseyin'in damadı oluşu nedeniyledir. Emir Timur'un doğum tarihi 736 yılının Şaban ayının 27'sidir. Vefat tarihi ise 807'dir. Saltanat süresi ise 36 yıldır.[2]

  • 1941 senesinde Sovyetlerce kabri açıldığında 1.73 boyunda, sağ ayağı aksak bir ceset bulunmuştur. Kafatası Moskova'ya götürülerek, buna göre büstü yapılmıştır. Kabrin kapağında "Mezarımı açan benden daha korkutucu bir düşmanla karşılaşacak" yazdığı söylenir. Kazının ertesi günü Hitler, Rusya'ya saldırmıştır.[3]
Emir Timur Hakkında 6  Önemli Bilgi

  • Emir Timur, tarihte Makedon Kralı Büyük İskender'in tutunamayarak çekildiği, Cengiz Han'ın seferden engebeli yolları ile geri döndüğü Hindistan topraklarını, 12 ayda tir tir titrermiş ve fethetmiştir.[4]

  • Timur'un okuma yazması yoktu. Fakat irfan ve medeniyete yabancı değildi, satranç oynardı. Alimlerle devamlı olarak düşer kalkar ve onların sözlerinden bazı ilimlerde esaslı bilgiler edinirdi. Tarihteki bilgisi o zamanın en büyük Arap yazarı İbn Haldun'un hayretini uyandırmıştır. Timur yalnız askeri başarılar kazanmakta değil, şanını binalar ve sulama tesisleri ile süslemek için devlet merkezine alimler toplamaya da gayret ediyordu. [5] 

  • Aksak Timur, Iranlıların "Timur-leng" ve Avrupalıların, “Tamarlane" diye andıklan Emir Timur, Sağ eli ve ayağı okla yaralanmıştır. Ayağı aksak, elinde de iki parmağı eksik kalmıştır. "Aksak" lakabı bu yaralanma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu yaralanma sonrası ile ilgili "Timur ve Karınca" adıyla hikâyeleşmiş bir olay kaynaklara geçmiştir.  [6] 

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar

[1] Nizâmeddîn-i Şâmî, Ẓafernâme
[2]Şerefname 2. Cilt, Şerefhan Bitlisi
[3] Namı Çağları Delen Emir Timur, Elif Eda Özdamla
 [4] Timurlenk, Justin Marozzi
 [5] Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, V. V. Barthold
[6] Türklerin TarihiUmay Türkeş Günay
Yorum yazın

Daha yeni Daha eski